Sentit serveis lingïstics

sentit: el tret comú a tots els nostres textos

sentit és una empresa de serveis lingüístics que es dedica, essencialment, a la traducció i la correcció ortotipogràfica i d’estil de textos generals o especialitzats d’àrees d’especialització molt diverses.

També oferim assessorament lingüístic i altres serveis de suport com ara la coordinació i supervisió de projectes de traducció, correcció o terminològics, la creació, manipulació i manteniment de memòries de traducció i de bases de dades terminològiques o la comprovació i el seguiment de processos de control de qualitat.

Els principals idiomes amb els quals treballem són el català, l’espanyol, l’anglès, l’alemany i el portuguès. Tanmateix, disposem també d’una àmplia xarxa de col·laboradors nadius especialitzats en els diferents sectors, gràcies als quals podem garantir un ampli ventall de serveis professionals i de qualitat.

Treballem amb textos originals en diferents formats (Word, Excel, PowerPoint, pdf, html, xml...), a unes tarifes altament competitives i amb uns terminis de lliurament molt raonables.

A sentit partim de la premissa que tots els nostres textos han de ser clars i entenedors en la llengua d’arribada i aquesta és la màxima que guia i orienta tots els nostres esforços en una única direcció: la feina ben feta.

Designed by REC Produccions ©Toni Salom 2011